Egzaminai

Pirmoji pagalba (video)

Visiems privalu mokėti suteikti pirmąją pagalbą. Šios žinios gali praversti ne tik vairuojant, bet ir namų aplinkoje.

Jei pirmos pagalbos mokymuose dar nedalyvavote arba dalyvavote labai senai, rekomenduoju jums pažiūrėti šį video, kuriame kartu su pirmosios pagalbos specialiste glaustai aptariame:

  • Nuo ko pradėti pamačius gulintį be sąmonės žmogų?
  • Kaip saugiai atlikti gaivinimą?
  • Ką daryti jei nenorime/negalime daryti įpūtimų „burna į burną“ gaivinimo metu?
  • Kaip gaivinti su automatiniu išoriniu defibriliatoriumi (elektrošoku)?

Žmogaus gaivinimas

Atliekant gaivinimą svarbu trys pagrindiniai dalykai:
1) Kelias orui
2) Kvėpavimas
3) Kraujotaka

Kelias orui

Paguldykite nukentėjusį veidu į viršų ant kieto pagrindo.

Atloškite nukentėjusiojo galvą ir pakelkite apatinį žandikaulį. Taip atversite kvėpavimo takus.

Kvėpavimas

Nedelskite ir kuo greičiau įsitikinkite ar nukentėjusysis nekvėpuoja. Ar kilnojasi krūtinės ląsta? Ar girdite kvėpavimo garsą? Ar jaučiate kvėpavimą pridėję skruostą? Jei nenorite pasilenkti arti nukentėjusiojo veido, galite pasitelkti į pagalbą savo mobilųjį telefoną. Pridėkite jo ekraną nedideliu atstumu nuo nukentėjusiojo šnervių. Jei ekranas aprasoja reiškia jog kvėpavimas yra, jei ne – nėra.

Jei kvėpavimo nėra, kuo skubiau pradėkite dirbtinį kvėpavimą. Jis atliekamas darant įpūtimus burna į burną užspaudus nosies šnerves. Nukentėjusio burna glaudžiai apžiojama, daromi du įpūtimai po 1 sekundę. Įpūtimai negilūs, tolygūs, įpūtimo metu turi kilti krūtinės ląsta. Tarp įpūtimų padarykite nedidelę pauzę, kad oras galėtų išeiti iš plaučių.

Kraujotaka

Ne kiekvienam pavyksta užčiuopti pulsą ant riešo, tad geriausia negaišti laiko ir bandyti užčiuopti miego arterijos pulsą esantį ant kaklo kairiame arba dešiniame šoniniame griovelyje. Geriausia bandyti čiuopti ne vienu pirštu, o dviem arba trimis. Turbūt tai perskaitę jau čiupinėjate savo kaklą. Viskas gerai! Pabandykite pulsą užčiuopti ne tik sau, bet ir savo artimiesiems, taip pat paraginkite juos padaryti tą patį.

Nelaimės atveju, jei pulsas yra neužčiuopiamas, būtina kuo skubiau daryti „širdies masažą“ – ritmingus, krūtinės ląstos paspaudimus.

„Širdies masažas“ atliekamas:
· Paspaudimų gylis – 5-6 cm. Spaudžiama ant krūtinkaulio centro apatinio trečdalio.
· Paspaudimų metu rankos turi būti ištiestos. Judesį atliekame lenkiantis per liemenį, o ne rankas per alkūnes.
· Po paspaudimo krūtinės ląsta turi visiškai atsistatyti, t.y. sugrįžti į pradinę padėtį.
· Paspaudimų greitis – 100-120 kartų per minutę (apie du kartai per sekundę). Kad būtų lengviau įsivaizduoti intensyvumą, paspaudimų greitis atitinka “Ant kalno mūrai” arba Bee Gees “Stay alive” dainų ritmą.
· Atliekama 30 paspaudimų ir 2 įpūtimai. Jei įpūtimų daryti nenorite, turite daryti paspaudimus nepertraukiamai!
· Po 5 krūtinės paspaudimų ir įpūtimų ciklų (trukmė apie dvi minutės) reikia įvertinti nukentėjusiojo kvėpavimą, kraujotaką.
· Jei gaivinamasis vis dar nekvėpuoja ir nėra kraujotakos požymių, reikia tęsti gaivinimą iki kol atvyks medikai.

Gaivinimas yra labai sekinantis procesas, todėl vienam gaivintojui pavargus, gaivinimą turėtų perimti kitas žmogus. Jei matote, kad gaivintojo jėgos išseko ir judesiai lėtėja, prieikite ir pasisiūlykite periimti gavinimą.

Šiame video vaizdžiai parodomas žmogaus gaivinimas:

Pirmoji pagalba_gaivinimas