Egzaminai

20 klausimų prieš egzaminą

Praktikos egzamino metu prieš pradedant važiuoti, egzaminuotojas užduos 3 iš 20 klausimų kuriais patikrins jūsų žinias.

Vienas neatsakytas klausimas žymimas 1 nekritine klaida (NK).

Žemiau pateikiu atsakymus į visus šiuos klausimus, kad galėtumėte geriau pasiruošti vairavimo egzaminui, o taip pat dalinuosi su jumis video, kuriame aptariu visus šiuos klausimus ir vizualiai parodau atsakymus.

Video, kuriame aptariami visi patikrinimo klausimai užduodami vairavimo egzamino metu

Prieš atidarant variklio gaubtą reikia užgesinti automobilio variklį ir prieš išlipant įjungti stovėjimo stabdį, kad automobilis nenuriedėtų. To nepadarius fiksuojama kritinė klaida.

Jei atliekant patikrinimą reikia atidaryti variklio gaubtą, tai atlieka egzaminuotojas.

20_klausimu_pries_egzamina

 1. Parodykite, kur tikrinsite alyvos lygį variklyje.
  Po variklio gaubtu raskite ir parodykite matuoklę su žiedo formos dangteliu.
 2. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar alyvos lygis variklyje yra pakankamas.
  Automobilį pastatykite lygioje vietoje. Jei variklis nesenai dirbo, išjungus variklį reikia palaukti kelias minutes kol alyva subėgs į variklio karterį (variklio apačią). Tada ištraukite matuoklę, nuvalykite švariu audeklu ir įkišus atgal dar kartą ištraukite. Alyvos riba ant matuoklės turi būti tarp min ir max žymų.
 3. Parodykite arba paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia vairo stiprintuvas. Įjungus automobilio variklį reikia pasukioti vairą. Jei jis sukasi lengvai – stiprintuvas veikia, jei sunkiai – neveikia.
 4. Parodykite, kur tikrinsite skysčio lygį variklio aušinimo sistemoje.
  Po variklio gaubtu ieškokite skaidrios talpos su ryškiaspalviu skysčiu (antifrizu). Dažniausiai ši talpa yra kairėje pusėje.
 5. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar aušinimo skysčio lygis yra pakankamas.
  Aušinimo skysčio lygį patikrinkite vizualiai, dangtelio atidaryti nereikia, nes ryškus aušinimo skystis persišviečia per rezervuaro sienelę. Jis turi būti tarp min ir max ribos.
  Svarbu: neatidarinėkite aušinimo skysčio bakelio kai variklis įkaitęs, nes galite nusiplikyti karštais garais. SVARBU: Hibridiniai automobiliai gali turėti du aušinimo skysčio bakelius. Vienas skirtas vidaus degimo variklio, o kitas elektros variklio aušinimui.
 6. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia stovėjimo stabdys.
  Įjunkite stovėjimo stabdį ir pabandykite šiek tiek pajudėti automobiliu į priekį, jei automobilio galas “tūpteli”, reiškia stovėjimo stabdys veikia.
 7. Parodykite, kur pilsite langų plovimo skystį.
  Po variklio gaubtu ieškosite talpos su dangteliu ant kurio dažniausiai yra pavaizduotas langų plovimo simbolis.
 8. Paaiškinkite, kaip tikrinsite langų plovimo skysčio lygį. Norint sužinoti ar langų plovimo skysčio yra – pabandydami nuplauti langą. Jei pavyko – skysčio yra.
 9. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia įspėjamasis garso signalas.
  Paspaudę vairo centrinę dalį išgirsite ar signalas veikia ar ne.
 10. Parodykite, kur yra stabdžių skysčio rezervuaras (talpa).
  Talpa yra po variklio dangčiu. Tai maža talpa, vairuotojo pusėje, netoli priekinio stiklo.
 11. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar stabdžių skysčio lygis yra pakankamas, kad saugiai važiuotumėte.
  Jei talpa skaidri, neatidarę dangtelio vizualiai pažiūrėkite ar skysčio lygis yra tarp min ir max ribos.
 12. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia posūkių signalai.
  Įjungsite atitinkamos krypties posūkių signalus, nuspaudę svirtelę prie vairo. Išlipę patikrinsite ar visi tos pusės žibintai šviečia. Tada perjungsite svirtelę į kitą pusę ir patikrinsite likusius posūkių signalus.
 13. Paaiškinkite, kaip patikrinsite, ar veikia stabdžių šviesos signalai.
  Norint patikrinti stabdžių šviesos signalus reikia nuspausti stabdžių pedalą ir pažiūrėti ar automobilio gale įsijungė raudonos spalvos žibintai. Lengviausia patikrinti stabdžių šviesų veikimą – paprašyti egzaminuotojo kad jis nuspaustų stabdžių pedalą, o tuo tarpu pačiam pažiūrėti ar žibintai šviečia.
 14. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia darbinis stabdys.
  Būdas patikrinti ar darbinis stabdys veikia tinkamai- lėtai riedant automobiliui nuspausti stabdžių pedalą.
 15. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia visi žibintai.
  Įjungsite žibintus, išlipsite iš automobilio ir patikrinsite. Vienu kartu visų žibintų patikrinti nepavyks, todėl darykite viską nuosekliai. Patikrinkite gabaritines šviesas, tada posūkio signalus, stabdžių žibintus ir atbulinės eigos žibintą. Jis įsijungia automatiškai įjungus atbulinės eigos pavarą.
 16. Paaiškinkite, kur ieškosite informacijos apie rekomenduojamą oro slėgį padangose.
  Lentelė su nurodymais kokį slėgį pūsti į padangas dažniausiai yra ant degalų įpylimo angos dangtelio, vidinėje jo pusėse arba atidarius vairuotojo dureles ant statramsčio.
  Klaidinga manyti jog padangų slėgis nurodomas ant pačių padangų.
 17. Paaiškinkite, kaip tikrinsite oro slėgį padangose.
  Nusuksite ventilio dangtelį, prijungsite manometrą ir jo skalėje matysite esamą slėgį.
  Klaidinga manyti jog slėgį galima patikrinti prijungus pompą. Nors ir dauguma pompų turi manometrus, tačiau ne visos. Pompa nematuoja slėgio, matuoja- manometras.
 18. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar padangų protektoriaus rašto gylio pakanka, kad saugiai važiuotumėte.
  Paprasčiausiai imsite ir pamatuosite.. Su liniuote, slankmačiu ar kitu matavimo prietaisu. Padangų protektoriaus gylis žiemos metu turi būti ne mažesnis kaip 3 mm, vasaros metu, ne mažesnis kaip, 1,6 mm.
  Matuoti reikia trijose padangos vietose: padangos išoriniame krašte, per vidurį ir padangos vidiniame krašte. Tai būtina, nes padangos dėl įvairių priežasčių gali dilti netolygiai. Padangų tinkamumas naudoti vertinamas pagal mažiausią ribą.
 19. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar bendra padangų būklė tinkama saugiai važiuoti.
  Vizualiai apžiūrėsite ar padangos yra tinkamos tam sezonui, ar protektoriaus gylis atitinka keliamus reikalavimus, ar protektoriaus nudilimas tolygus.
 20. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia avarinė šviesos signalizacija.
  Įjungsite avarinę šviesos signalizaciją paspaudę mygtuką automobilio salone, išlipsite iš automobilio ir apžiūrėsite vizualiai ar visi žibintai šviečia.

Sėkmės ruošiantis vairavimo egzaminui

Solveiga, Instagram @moteris_prie_vairo